Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του προγράμματος ΑΠΟΙΚΙΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση (kick-offmeeting) του προγράμματος ΑΠΟΙΚΙΑ έλαβε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ώρα 10.00 πμ, με συμμετέχοντες από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς - εταίρους της πρότασης.

Η έναρξη της συνάντησης έγινε με τη γνωριμία μεταξύ των προσώπων των συνεργαζόμενων φορέων, τη μνεία στη πολύτιμη συμβολή του κ. Δημήτρη Καφετζόπουλου, υπεύθυνου εργαστηρίου αρχαίου DNA του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, και μέλος του έργου, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα. Ακολούθησε συζήτηση, η γενικότερη θεματολογία της οποίας, περιλάμβανε διοικητικά θέματα, θέματα οργάνωσης και επικοινωνίας σχετικά με το φυσικό αντικείμενο και θέματα διάχυσης και διαφήμισης του έργου.

38 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων